Gwarancja


Gwarancja na usługi stomatologiczne.

Na wszystkie usługi stomatologiczne wykonane w naszym gabinecie Pacjenci otrzymują gwarancję. Warunkiem udzielenia gwarancji są wizyty kontrolne co najmniej raz na 6 miesięcy lub według indywidualnie ustalonego harmonogramu oraz regularne profesjonalne oczyszczanie zębów z kamienia i osadu.

WYPEŁNIENIA

 • gwarancji udzielamy na 2 lata
 • w przypadku braków w uzębieniu gwarancji udzielamy na 6 miesięcy
 • w przypadku bruksizmu lub wady zgryzu 3-6 miesięcy

 

WKŁADY KORONOWO-KORZENIOWE

 • gwarancji udzielamy na 2 lata
 • w przypadku braków w uzębieniu 6 miesięcy
 • w przypadku bruksizmu lub wad zgryzu 6 miesięcy

UZUPEŁNIENIA PORCELANOWE

 • gwarancji udzielamy na 2 lata
 • w przypadku braków w uzębieniu gwarancji udzielamy na 6 miesięcy
 • w przypadku bruksizmu lub wad zgryzu 6 miesięcy

PROTEZY RUCHOME

 • gwarancji udzielamy na 2 lata
 • w przypadku nieuzupełnionych braków w uzębieniu udzielamy gwarancji na 6 miesięcy
 • w przypadku bruksizmu lub wad zgryzu 6 miesięcy

IMPLANTY

 • gwarancji udzielamy na 5 lat
 • w przypadku braków w uzębieniu gwarancji udzielamy na 6 miesięcy
 • w przypadku bruksizmu – zależy od indywidualnych warunków anatomiczno – protetycznych

GWARANCJA NIE OBEJMUJE:

 • prac tymczasowych (korony tymczasowe, protezy natychmiastowe)
 • prac przy których pacjent został poinformowany o ograniczonej gwarancji lub jej braku, a które zostały wykonane na wyraźne życzenie Pacjenta
 • jeśli bezpośrednio po wypełnieniu ubytku zęba okazuje się, że konieczne jest przeprowadzenie leczenia kanałowego, wtedy za wypełnienie jest oplata w wysokości różnicy ceny za odbudowę zęba po leczeniu kanałowym, a wypełnieniem za jakie Pacjent zapłacił, natomiast Pacjent ponosi koszty leczenia kanałowego
 • leczenia kanałowego
 • wypełnień w zębach mlecznych

NIE PODLEGAJĄ GWARANCJI USZKODZENIA POWSTAŁE W WYNIKU:

 • niedostatecznej higieny jamy ustnej
 • nieprzestrzegania zaleceń lekarza odnośnie postępowania z uzupełnieniami protetycznymi
 • nieprzestrzegania zalecanych wizyt kontrolnych
 • nieszczęśliwych wypadków / urazów mechanicznych
 • naturalnego zaniku kości i zmian w przyzębiu
 • istniejącego schorzenia mającego niekorzystny wpływ na układ żujący (np. cukrzyca, osteoporoza, padaczka, stany po leczeniu chemio i radioterapii)
 • korekt wykonanych poza naszym gabinetem
 • złamań koron zębowych pomiędzy wizytami zębów będących w trakcie leczenia kanałowego lub biologicznego (opatrunek tymczasowy)

W przypadku zaistnienia wady lub dolegliwości będącej wynikiem leczenia stomatologicznego Pacjent zobowiązany jest niezwłocznie do osobistego zgłoszenia się do lekarza prowadzącego w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie od momentu wystąpienia problemu.

Print Friendly, PDF & Email