Jakub Goncerzewicz


jakub goncerzewicz

lekarz dentysta Jakub Goncerzewicz

  • Absolwent wydziału lekarsko-dentystycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  • Ukończył Curriculum Implantologiczne uzyskując tytuł implantologa
  • Specjalizuje się w endodoncji z wykorzystaniem mikroskopu, chirurgii, protetyce, implantologii
  • Ciągle podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach i konferencjach
  • Certyfikaty
Print Friendly, PDF & Email